do kasy suma: 0,00 zł
Wersje językowe
FAQ
wsparcie - tło strony

FAQ / najczęściej zadawane pytania

Dlaczego po włączeniu światła tradycyjnym włącznikiem moje żarówki smart zaczynają migać?

wlacznik-swiatla-5sekund
Nie wyłączaj światła przez 5 sekundą po jego załączeniu!

Sterownik zlicza każde włączenie zasilania (tzw. ON) w pierwszych 5 sekundach działania.
Wyłączenie napięcia przed 5 sekundą powoduje rozpoczęcie procedury resetowania.
Zdarzają się takie sytuację, że niefortunnym zbiegiem okoliczności mamy dwa szybkie wejścia do pomieszczenia i przy trzecim włączeniu następuje reset.
Aby sterownik „zrezygnował” z dalszego liczenia włączeń (ON) to należy pozostawić włączone zasilanie na dłużej niż 5 sekund.
Zalecamy, aby urządzenia typu Smart miały stałe zasilanie, a włączenie/wyłączenie odbywało się poprzez aplikację lub włącznik typu Smart.

Co zrobić jeżeli żarówka została zresetowana (szybko miga)?

- żarówka powinna migać dłużej niż 5 sekund
- wyłączyć jej zasilanie
- odczekać 5 sekund lub dłużej
- włączyć zasilanie
- gotowe!

W produktach Spectrum SMART jest funkcja pamięci parametrów sieci Wi-Fi.
Co to oznacza?
Jeżeli żarówka lub oprawa oświetleniowa została już przypisana do sieci Wi-Fi, mamy ją w aplikacji Spectrum SMART i możemy nią sterować oraz utworzyliśmy dla niej scenariusze lub automatyzacje, to będzie ona pamiętała te parametry nawet po wykonaniu resetu np. poprzez przypadkowe 3xON/OFF.
Jako, że żarówka lub oprawa nie otrzymała danych konfiguracyjnych do nowej sieci Wi-Fi, wróci ona do wcześniejszej sieci oraz do scenariuszu i automatyzacji.
Po „powrocie” będzie on świeciła barwą zimną i maksymalnym strumieniem świetlnym.

Jak zresetować urządzenie?

1. Podłącz urządzenie do zasilania
Jeżeli Twoje urządzenie to źródło światła
2a. Wykonaj 5 x on-off na zasilaniu (nie za szybko, źródło musi całkowicie zgasnąć, max. przerwa 10 sek.) i pozostaw załączone.
3a. Źródło powinno zacząć mrugać co oznacza, że zostało zresetowane i jest gotowe do przypisania w nowej sieci.
Pozostałe urządzenia (z przyciskiem)
2b. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sek. lub 10 sek. (patrz instrukcja)
3b. Kontrolka powinno zacząć mrugać co oznacza, że zostało zresetowane i jest gotowe do przypisania w nowej sieci.
Procedura resetowania opraw PRO ze sterowaniem Spectrum SMART
Pierwsze uruchomienie:
Podczas pierwszego uruchomienia po włączeniu zasilania, oprawa na moment rozświetli się i przygaśnie, a kontrolka na obudowie sterownika Spectrum SMART zacznie szybko migać. Co oznacza, że oprawa jest w trybie parowania i można zacząć dodawać ją do konta w aplikacji.
Kolejne uruchomienia:
Jeżeli oprawa była już wcześniej dodawana lub przy pierwszym uruchomieniu nie weszła w tryb parowania (kontrolka na obudowie sterownika Spectrum SMART nie mruga) to należy po włączyć zasilania zaczekać około 5 sekund. Oprawa uruchomić się z ostatnimi parametrami świecenia.
Po czym, wykonać 3 x OFF/ON na zasilaniu lub odłączyć kabelek sterownik Spectrum SMART od portu zasilacza (rozwiązanie alternatywne).
Oprawa na moment rozświetli się i przygaśnie, a kontrolka na obudowie sterownika Spectrum SMART zacznie szybko migać. Co oznacza, że oprawa jest w trybie parowania i można zacząć dodawać ją do konta w aplikacji.

Jakie parametry powinien mieć router dla prawidłowego działania Spectrum SMART?

Infrastruktura sieciowa nie jest częścią systemu Spectrum SMART, a źródła światła stanowią tylko cześć sieci Wi-Fi.
Działanie Spectrum SMART zależne jest od "jakości" sygnału sieci Wi-Fi.
Kompatybilność urządzenia w zależności od parametrów sieci Wi-Fi.
Gwarancją poprawnego działania systemu Spectrum SMART jest dobrze skonfigurowana sieć i router.
Jeśli nie potrafisz tego zrobić, skontaktuj się z firmą informatyczną.
Router nie powinien posiadać ograniczeń komunikacji po portach TCP/UDP. Takie ograniczenie potrafią wprowadzać operatorzy sieci, którzy udostępniają „swoje” routery. Drugim ważnym aspektem jest ilość jednocześnie obsługiwanych urządzeń przez Wi-Fi. Więcej w punkcie poniżej.
Następnym ważnym parametrem jest siła sygnały Wi-Fi, aby urządzenie Spectrum SMART działało prawidłowo wymagany jest sygnał nie słabszy niż -70 dBm. Jeżeli sygnał jest słabszy i urządzenie działa niestabilnie, wymagane jest wzmocnienie sygnału Wi-Fi.

Jak mogę sprawdzić ile urządzeń jednocześnie potrafi obsłużyć mój router?

Niektórzy producenci routerów podają maksymalną ilość obsługiwanych klientów przez Wi-Fi w swoich materiałach marketingowych lub instrukcji. Jednak zdarza się, że wymagany będzie kontakt z infolinią danego producenta, aby uzyskać od niego tą informacją.
Można przyjąć, choć nie jest regułą, że tanie routery potrafią obsłużyć jednocześnie do 16 urządzeń, klasa średnia 16-32 urządzenia, a klasa wyższa (routery, gotowe zestawy z satelitami) do 100-150 urządzeń.
Jeżeli chcesz używać większej ilości urządzeń (powyżej 32) zalecamy, aby zastosować router lub połączenie routera i punktu dostępowego, które nie tylko potrafią obsłużyć projektowaną ilość urządzeń, ale również zapewnią obsługę zwiększonej ilości sesji połączeń, zalecamy >30000 sesji.

Czy jest wymagana specjalna sieć Wi-Fi do obsługi urządzeń Spectrum SMART?

Nie jest wymagana specjalna sieć Wi-Fi. Zalecamy jednak, aby główny router był znanego producenta klasy średniej lub wyższej, gdyż posiadają one większą moc obliczeniową, lepszą przepustowość oraz z reguły urządzenia te potrafią jednocześnie obsłużyć większa ilość klientów Wi-Fi.

Na jakim poziomie musi być sygnał Wi-Fi, aby urządzenia Spectrum SMART działały stabilnie?

Każde urządzenie Spectrum SMART raportuje siłę sygnału. Wartość tą można odnaleźć w „Informacje o urządzeniu” po wejściu do głównego panelu sterowania danym urządzeniem i wybraniu w prawym górnym rogu ikony „ołówka”. Siła sygnału jest wartością ujemną wyrażoną w jednostce dBm. 0 dBm jest wartością „najlepszą” (teoretyczna i nieosiągalna), a -100 dBm to całkowity brak sygnału. Jednak do prawidłowego działania urządzeń siła sygnały nie powinna być mniejsza niż -70 dBm. Poniżej tej wartości komunikacja nie jest niemożliwa jednak mogą występować zakłócenia i przerwy w działaniu.

Jak mogę wzmocnić sygnał Wi-Fi?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć, gdyż propagacja fali radiowej jaką jest sygnał Wi-Fi, uzależniona jest od wielu czynników. Dla nas najważniejsze będą przeszkody takiej jak ściany, duże AGD jak lodówka czy pralka, mikrofalówka i inne duże elementy oraz ściany zbrojone. W miejscach w których sygnał jest słaby można zastosować repeatery sygnały, które wzmocnią nas sygnał i „przedłużą” zasięg sieci Wi-FI. Jest to tanie i szybkie rozwiązanie, które z reguły powiększa pulę obsługiwanych urządzeń o 16 urządzeń. Jednak jest to zależne od producenta i modulu danego urządzenia. Trochę droższy i bardziej skomplikowany rozwiązaniem jest zamontowanie punktu dostępowego i połączenie go kablowo z routerem. Dzięki temu rozwiązaniu nasz sygnał będzie silniejszy i dalej sięgał, gdyż z reguły punkty dostępowe mają mocniejsze anteny oraz powiększają zdecydowanie pulę obsługiwanych urządzeń, z reguły o 100 urządzeń. Punkty dostępowe umożliwiają dostęp urządzeniom i obsługują ich ruch sieciowy.

Jak sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi?

Najprostsza metodą sprawdzenia czy siła sygnału Wi-Fi jest odpowiednia do prawidłowego działania produktów Spectrum SMART w wybranym miejscu jest pobranie z Google Play lub App Store programu typu „Wi-Fi Analizer”, które na wykresach pokażą nam bardziej precyzyjne wartości siły sygnału, a niżeli ikona w pasku systemowym smartfona.
Na podstawie takich danych można dokładniej określić czy siła sygnału Wi-Fi jest odpowiednia do optymalnego działania produktów Spectrum SMART.

Jak dodać nowe urządzenie? (Wi-Fi)?

1. Włącz urządzenie.
2. Zaloguj się do aplikacji i na ekranie "Mój dom" wybierz ikonę "+" (plusa) w prawym górnym rogu aplikacji
3. Wybierz odpowiedni rodzaj urządzenia, które chcesz dodać
Istnieją dwa tryby konfiguracji: tryb EZ i tryb AP
1. Tryb EZ (uruchamiany domyślnie)
Upewnij się, że kontrolka urządzenia miga szybko (dwa razy na sekundę), co oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji, który umożliwia połączenie z Twoją siecią. Następnie, na dole ekranu potwierdź szybkie mruganie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po podaniu wszystkich wymaganych danych. Rozpocznie się automatyczna procedura odnajdowania i dodawania urządzenia.
2. Tryb AP (należy kliknąć przycisk "Inne tryby" na pierwszym ekranie dodawania nowego urządzenia. Użyj tego trybu jeżeli nie działa tryb EZ) Upewnij się, że kontrolka urządzenia miga wolno (raz na sekundę), co oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji, który umożliwia połączenie z Twoją siecią. Następnie, na dole ekranu potwierdź szybkie mruganie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po podaniu wszystkich wymaganych danych. Rozpocznie się automatyczna procedura odnajdowania i dodawania urządzenia. Jeżeli kontrolka nie mruga, przejdź do "Resetowanie urządzenia"

Dlaczego nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi 5GHz?

Niestety, ale sieci Wi-Fi pracujące w częstotliwości 5GHz nie są obsługiwane.
Prosimy przełączyć sieć Wi-Fi w tryb pracy na częstotliwości 2,4GHz.

Czy mogę sterować urządzeniem za pomocą sieci 2G, 3G, 4G?

Przy pierwszym dodawaniu urządzenia wymagane jest, aby urządzenie i telefon znajdowały się w tym samym środowisku sieciowym. Po pomyślnym dodaniu urządzenia można zdalnie sterować urządzeniem w sieci 2G, 3G, 4G.

Czy wymagane jest stałe połączenie z internetem?

Połączenie z internetem wymagane jest podczas dodawania nowych urządzeń do aplikacji. Komunikacja pomiędzy urządzeniami może odbywać się po sieci wewnętrznej Wi-Fi i dostęp do internetu nie jest wymagany. Pamiętaj, że jeżeli chcesz sterować urządzeniami z poza swojej sieci Wi-Fi (z smartfona poza domem) to urządzenia muszą mieć dostęp do internetu, gdyż polecenia ze smartfona są przesyłane poprzez serwer pośredniczący (chmura danych) oraz nie będą działały scenariusze oraz automatyzacja, którymi zarządza chmura.

Jak mogę sprawdzić czy mój router nie ma ograniczenia komunikacji na portach TCP/UDP?

Jeżeli mamy problem z dodaniem nowego urządzenia do konta to najszybszym rozwiązaniem jest utworzenie w osobnym smartfonie z systemem Android tak zwanego Hot Spot w ustawieniach systemowym (u niektórych producentów opcja nazywana Router lub Accesss Point), w którym „klonujemy” nazwę i hasło naszej aktualnej sieci Wi-Fi. Po utworzeniu należy wyłączyć nasz aktualny router i odczekać kilka chwil, aby urządzenia połączyły się z naszym Hot Spot w telefonie. W ustawieniach telefonu można również znaleźć informacje o ilości podłączonych urządzeń. Teraz z drugiego telefonu, z którego będziemy sterować, łączymy się z naszym nowym Hot Spot i wykonujemy standardową procedurę dodawania nowego urządzenia do konta w aplikacji. Taki Hot Spot w telefonie na systemie Android nie ma ograniczeń odnośnie komunikacji, jednak należy pamiętać, że jest ograniczenie ilościowe do 6-10 klientów w zależności od wersji. Jeżeli urządzenie zostanie dodane oznacza, że nasz router ma ograniczenia. Po dodaniu do konta można spróbować sterować urządzeniem na standardowym routerze, gdyż sterowanie działa po innych portach niż te, które są wymagane przy dodawaniu.

Czy mogę mieć tak zwaną sieć mieszaną 2,4GHz/5GHz tzn. Smart Connect?

Nie zalecamy używania takiego rozwiązania, gdyż może ono generować niepotrzebne problemy komunikacyjne. Zalecamy używanie osobnych sieci i dodatkowo wybór tylko trybu 802.11n.Jednak niektórzy producenci routerów dobrze rozwiązali komunikacje wewnętrzną pomiędzy częstotliwościami więc jest to możliwe, ale wymaga osobnych testów i weryfikacji.

Jakie jest najlepsze miejsce dla routera?

Najlepszym miejscem dla routera jest środek mieszkania czy budynku na wolnej przestrzeni czyli z dala od ścian. Jednak takie umiejscowienie rzadko kiedy jest możliwe, a sami użytkownicy z reguły raczej chcą schować router, aby nie było go widać i nie przeszkadzał, najlepiej w kącie za szafą :)
Niestety takie schowanie routera wpływa ujemnie na rozsyłanie fali radiowej.

Czy Spectrum SMART będą działać w ogrodzie?

Jako, że z reguły routery mamy w domach, to sygnał Wi-Fi w ogrodzie może być mocno osłabiony przez ściany budynku. W takim przypadku zalecamy założenie zewnętrznego punktu dostępowego, który będzie dostarczał sygnał Wi-Fi dla urządzeń w ogrodzie i zapewni stabilny sygnał.

Ile energii pobiera Spectrum SMART w tak zwanym tzw. „Stand by”?

Pobór energii w trybie „Stand by” to około 0,5W.

Czy po ściemnieniu źródła światła pobierane jest mniej energii?

TAK, przy ściemnieniu do minimum pobierane jest około 1-3W w zależności od źródła światła.

Ile urządzeń mogę maksymalnie dodać do swojego domu w aplikacji?

Maksymalna ilość jaką można dodać do swojego domu to 1000 urządzeń.

Ile urządzeń można dodać do grupy w aplikacji?

Do grupy można dodać nawet do 200 urządzeń.

Czy wymagane jest stałe połączenie z internetem?

Połączenie z internetem wymagane jest podczas dodawania nowych urządzeń do aplikacji. W późniejszym terminie komunikacja pomiędzy urządzeniami może odbywać się po sieci wewnętrznej Wi-Fi i dostęp do internetu nie jest wymagany. Pamiętaj, że jeżeli chcesz sterować urządzeniami z poza swojej sieci Wi-Fi (ze smartfona poza domem) to urządzenia muszą mieć dostęp do internetu, gdyż polecenia ze smartfona są przesyłane poprzez serwer pośredniczący (chmura danych).

Co jeśli urządzenie jest offline?

1. Proszę potwierdzić, czy urządzenie jest pod napięciem
2. Proszę sprawdzić, czy urządzenie dostępowe ma połączenie z internetem
3. Proszę sprawdzić, czy Twój telefon ma połączenie z punktem dostępowy i sprawdź czy połączenie internetowe jest stabilne (w swoim telefonie uruchom przeglądarkę internetową i spróbuj wczytać dowolną stronę internetową)
4. Proszę sprawdzić czy nie zmieniła się nazwa sieci domowej lub hasło dostępowe. Jeżeli nastąpiła zmiana, proszę powtórzyć procedurę przypisania urządzenia do sieci. PS: 5GHz wifi nie są wspierane, tylko sieci 2.4GHz mogą być używane.
5. Jeżeli sieć działa normalnie, a urządzenie jest dalej offline, proszę sprawdzić czy sieci Wi-Fi nie ma zbyt wielu połączeń lub urządzeń. Proszę spróbować ponownie uruchomić punkt dostępowy i poczekać około 3 minuty obserwując status urządzenia.
6. Proszę sprawdzić, czy aplikacja lub oprogramowanie układowe (firmware) nie wymaga aktualizacji.
Aplikacja: Przejdź do zakładki Ja - Ustawienia - O aplikacji - Sprawdź aktualizację
Firmware: Z ekranu głównego wejdź do urzadzenia - W prawy górnym rogu kliknij ołówek - Sprawdź aktualizację oprogramowania
7. Jeżeli problem dalej występuje zalecamy usunięcie i ponownie dodanie urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
Jeżeli problem dalej występuje prosimy o kontakt. Postaramy się pomóc jak najszybciej, korzystaj z przycisku poniżej.

Dlaczego nie mogę edytować urządzenia, które jest w grupie?

Urządzenia, które są w grupie nie mogą być edytowane.
1. Najpierw usuń urządzenie z grupy.
2. Dokonaj odpowiednich zmian
3. Ponownie dodaj urządzenie do grupy

Jak powinien być skonfigurowany router?

Urządzenia sieci Wi-Fi powinny być skonfigurowane do nadawania jedynie w standardzie IEEE 802.11n i częstotliwości 2,4GHz, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki komunikacji.
Jednak zastosowanie trybu mieszanego nie wyklucza prawidłowego działania i wymaga od użytkownika indywidualnej weryfikacji prawidłowości działania źródeł światła w takim trybie.

Jakiej klasy jest zalecany router?

Zalecana klasa urządzeń to routery i punkty dostępowe klasy Wi-Fi 5 (802.11ac) z konfiguracją jak opisano powyżej. Zastosowane podzespoły jak procesor i pamięć powodują, że całe urządzenie jest wydajniejsze i komunikacja przebiega sprawniej. Zastosowanie urządzeń klasy Wi-Fi 4 (802.11n) jest dopuszczone jednak pod warunkiem, że będzie to model i wersja, które są aktualnie oferowane do sprzedaży. Zastosowanie starszego modelu klasy Wi-Fi 4 może powodować nieoczekiwane błędy.

Czy mogę zamontować źródła światła typu Smart na zewnętrznej elewacji domu w ozdobnej oprawie oświetleniowej?
Czy w ogrodzie mogę mieć oświetlenie typu Smart?

Taka możliwość istnieje, jednak należy pamiętać o zapewnieniu na zewnątrz budynku sygnału Wi-Fi o odpowiedniej „jakości”. Może to wymagać zastosowania zewnętrznego punktu dostępowego (zewnętrzny Access Point), gdyż sygnał Wi-Fi jaki będzie nadawany przez router z wnętrza budynku może być niewystarczający (fala radiowa nie przeniknie przez ścianę, sygnał będzie za słaby lub fala się nie zakrzywi). Dodatkowo trzeba zabrać pod uwagę, że metalowa obudowa oprawy oświetleniowej dodatkowo stłumi sygnał Wi-Fi.

Czy bez specjalistycznego sprzętu pomiarowego mogę sprawdzić czy moja sieć Wi-Fi ma odpowiednia siłę sygnału w pomieszczeniach?

W sklepach Google Play oraz w App Store można znaleźć programy typu „Wi-Fi Analizer”, które w bardziej zaawansowany sposób pokazują/mierzą siłę sygnału sieci Wi-Fi, jaka odbierana jest przez smartfon. Pomiary te należy traktować jako poglądowe, gdyż smartfon nie jest urządzeniem skalibrowanym. Jednak taki pomiar daje nam obraz pokrycia sygnałem Wi-Fi pomieszczeń.

Czy posiadacie aplikację na komputery/laptopy z systemem operacyjnym Windows?

Nie oferujemy aplikacji na komputery stacjonarne czy laptopy z systemem operacyjnym Windows. Istnieje jednak emulatory systemu Android czy iOS, które można uruchomić w środowisku Windows i w takim emulatorze uruchomić naszą aplikacje Spectrum SMART.

Czy produkty Spectrum SMART obsługują adresowanie IPv6?

Obsługiwane jest tylko adresowanie IPv4.

Najczęściej spotykane problemy

Problem

Analiza

Rozwiązanie

Rozłączanie się i miganie źródeł

Skoki napięcia

Słaby sygnał Wi-Fi

Sprawdzić czy napięcie w sieci jest na stałym poziomie około 230V (wymagana jest wykwalifikowana osoba, która dokona pomiarów)
Przybliżyć źródło do routera
Zastosować reapeter lub inne urządzenie wzmacniające sygnał Wi-Fi
Usunąć przeszkody, które mogą powodować zakłócenia
Umieścić router w innym miejscu

Źródła działają sporadycznie lub aplikacji pojawia się informacja o urządzeniu "Poza siecią"

Za duża odległość od routera
Słaby sygnał Wi-Fi
Router osiągnął limit jednocześnie obsługiwanych klientów

Zmniejszyć odległość źródła do routera
Zastosować reapeter lub inne urządzenie zwiększające siłę sygnału Wi-Fi
Przybliżyć źródło do routera
Zastosować reapeter lub inne urządzenie wzmacniające sygnał Wi-Fi
Usunąć przeszkody, które mogą powodować zakłócenia
Umieścić router w innym miejscu
Wyłączyć część podłączonych do routera po Wi-Fi klientów sieci
Wymienić router na model obsługujący większa ilość klientów
Dokupić Access Point i połączyć kablowo z routerem

Nie można dodać źródła do konta

Za duża odległość od routera
Słaby sygnał Wi-Fi
Router osiągnął limit jednocześnie obsługiwanych klientów

Zmniejszyć odległość źródła do routera
Zastosować reapeter lub inne urządzenie zwiększające siłę sygnału Wi-Fi
Przybliżyć źródło do routera
Zastosować reapeter lub inne urządzenie wzmacniające sygnał Wi-Fi
Usunąć przeszkody, które mogą powodować zakłócenia
Umieścić router w innym miejscu
Wyłączyć podłączone do routera urządzenia
Wymienić router na model obsługujący większa ilość klientów
Dokupić Access Point i połączyć kablowo z routerem

Twojego pytania nie ma na liście?

Znajdziemy rozwiązanie

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w konfiguracji urządzeń Spectrum SMART. Zapraszamy do kontaktu.

Instrukcja obsługi

Krok po kroku

Przygotowaliśmy instrukcje szczegółowo pokazujące kolejne etapy instalacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl