do kasy suma: 0,00 zł
Wersje językowe
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez spółkę Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.spectrumsmart.pl


W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy Państwu przekazać następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych:


1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator Danych) jest spółka Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-432) przy ul. Gospodarczej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000047452, NIP: 9542386911, REGON: 277560336.

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest następującymi sposobami:

a) drogą poczty elektronicznej na adres: info@spectrumled.pl

b) drogą korespondencyjną na adres siedziby, tj: ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie Państwo się kontaktować drogą poczty elektronicznej na adres: ado@spectrumled.pl


2. Jakie dane osobowe są zbierane na potrzeby rejestracji oraz dokonywania zakupów?
Na potrzeby rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w związku ze składaniem przez Państwa zamówień będą zbierane następujące dane osobowe:
1) Imię i nazwisko,
2) Firma przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w przypadkach, gdy klient działa w charakterze przedsiębiorcy,
3) Dane adresowe (w tym do wysyłki zakupionych towarów),
4) Adres poczty elektronicznej,
5) Numer telefonu,
6) Numer NIP, w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, jeżeli dokonują zakupów działając w charakterze przedsiębiorców.

W przypadku zapisania się do Newslettera będą zbierane następujące dane osobowe:

1) adres e-mail,

2) adres IP.


3. W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?
Administrator Danych przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów. Dane osobowe są takie jak na przykład Państwa imię, nazwisko i dane adresowe, przetwarzane są w celach niezbędnych związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym i funkcjonowaniem założonego w ten sposób Indywidualnego Konta Użytkownika, związanych ze składaniem zamówień w Sklepie Internetowym i ich realizacją (czyli wykonywaniem umowy). Bez przetwarzania tych danych nie jest możliwe korzystanie z Indywidualnego Konta Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym, składanie zamówień ani realizacja złożonych przez Państwa zamówień. Potrzebujemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby na przykład wystawić fakturę VAT czy zlecić przesyłkę zamówionego przez Państwa towaru na wskazany adres. Z kole przetwarzanie tzw. pliki cookies służy przede wszystkim poprawie jakości świadczonych przez nas usług, jak również lepszemu dopasowaniu ewentualnych treści i reklam.


4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie dla celów określonych i zgodnych z prawem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przede wszystkim w celu umożliwienia Państwu z korzystania z usług Sklepu Internetowego, tj. do założenia Indywidualnego Konta Użytkownika i jego funkcjonowania, składania i realizowania zamówień, w tym do wykonania przez nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. B i C RODO). Bez przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe funkcjonowanie Indywidualnego Konta Użytkownika ani realizacja złożonych przez Państwa zamówień. Administrator Danych może również przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego (np. przesłanie do do Państwa Newslettera, jeśli się Państwo do niego zapisali). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO). Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (w celach określonych w tej zgodzie) – ma to miejsce w przypadkach, gdy zostali Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (artykuł. 6 ust. 1 lit. a RODO).


5. Dane zbierane w sposób automatyczny, w tym tzw. „pliki cookies”.
Administrator Danych nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. „plikach cookies” (po polsku zwanych „ciasteczkami”). Pliki cookies to małe pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, podczas gdy otwierasz strony w internecie. Plik taki zazwyczaj zawiera nazwę odwiedzanej strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Administrator Danych używa plików cookies (ciasteczek) przede wszystkim w następujących celach: w celu poprawy sprawności działania stron i aplikacji, w celu lepszego dopasowania treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań, jak również w celu zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w ulepszaniu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Pamiętaj, że możesz zmieniać ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies, jak również usunąć stałe pliki cookies.
Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

- tymczasowe: przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
- trwałe: przechowywane także po zamknięciu przeglądarki, jak również po wyłączeniu urządzenia. Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryn internetowych


Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.


Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.


6. Czy dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom?
Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W żadnym przypadku nie będziemy sprzedawali Państwa danych osobom trzecim. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.


Dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom, którym Administrator Danych zobowiązany jest je przekazywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa (są to np. organy ścigania, sądy);
- podmiotom uczestniczącym w realizacji umów sprzedaży (np. firma kurierska dostarczająca zakupione towary);
- biurze rachunkowemu, świadczącemu usługi rachunkowe na rzecz Administratora (prowadzenie księgowości itd.);
- innym podmiotom, działającym na zlecenie Administratora Danych (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne).

7. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją Indywidulnego Konta Użytkownika będą przechowywane do czasu ewentualnego usunięcia tego konta. Natomiast dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień, jak również w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów, będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.


8. Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?
RODO przyznaje Państwu szereg uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do Państwa danych osobowych,
2. sprostowania Państwa danych osobowych,
3. przenoszenia Państwa danych osobowych,
4. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (tzw. „prawo zapomnienia” – art. 17 RODO),
5. wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
6. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
7. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.


9. Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu)?
Państwa dane osobowe, z wyjątkiem tzw. plików cookies, nie będą podlegać automatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Natomiast zautomatyzowane przetwarzanie plików cookies służy przede wszystkim poprawie jakości świadczonych przez nas usług, jak również lepszemu dopasowaniu ewentualnych treści i reklam.


10. Czy na pewno musimy podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne do założenia i funkcjonowania Indywidualnego Konta Użytkownika, prawidłowego składania zamówień, oraz do realizacji umów sprzedaży zawieranych w związku z tymi zamówieniami. Bez przetwarzania Państwa danych osobowych nie mamy na przykład zlecenia dostawy zamówionych przez Państwa towarów.

 

Pobierz politykę prywatności: 

Polityka prywatności

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl